Szkoły, przedszkola, żłobki Twoja Gmina, Twój Urząd

Rządowe laptopy dla czwartoklasistów

Pierwsze laptopy trafiły już do uczniów.  W dniu 27 września 2023 roku w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej w Brzozowie odbyło się spotkanie  rodziców uczniów klas czwartych, którzy podpisali umowy potwierdzające otrzymanie na własność laptopa dla swoich dzieci.

W ramach Rządowego Programu, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Gmina Brzozów na wniosek Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji 279 szt.  komputerów przenośnych typu laptop o łącznej wartości 811 597,04 zł. (Wartość jednego laptopa to 2908,95 zł).

Laptopy w imieniu Burmistrza Brzozowa przekazał  zastępca burmistrza Pan  Mariusz Bieńczak wraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr1 w Brzozowie Panem Tomaszem Żakiem. W pozostałych szkołach w imieniu Burmistrza Brzozowa laptopy przekażą dyrektorzy szkół.  Inwestycja będzie korzystna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Czwarta klasa szkoły podstawowej to początek nauki licznych przedmiotów. To właśnie od tego etapu, dzieci będą miały dostęp do odpowiedniego sprzętu, a nauczyciele będą mogli podczas lekcji korzystać z nowych technologii. W następnych latach uczniowie kolejnych  klas czwartych również będą otrzymywać  laptopy w ramach w/w programu.

 

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.