Twoja Gmina, Twój Urząd

Ruszył przetarg na budowę strażnicy PSP w Brzozowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie ogłosiła przetarg na budowę nowej strażnicy. Nowa strażnica zostanie wybudowana na działce przy ulicy Bohaterów II Wojny Światowej.

Będzie to budynek dwukondygnacyjny. Na parterze przeznaczonej dla jednostki ratowniczo – gaśniczej zaprojektowano halę garażową na dwanaście pojazdów, myjnię, pokoje do wypoczynku, salę szkoleniową, stanowisko kierowania KP PSP, siłownię, pomieszczenia sanitarne i magazyny.

Piętro strażnicy to sekretariat, pomieszczenia kierownictwa Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz poszczególnych wydziałów, sala edukacyjna OGNIK, sala tradycji, sala odpraw, serwerownia, magazyny i toalety.

Firma, która wygra przetarg na wybudowanie strażnicy będzie miała 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Bezpieczeństwo ekologiczne – utworzenie ukraińsko-polskiej sieci zarządzania pożarami lasów w regionie karpackim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027.

obrazek

obrazek