Twoja Gmina, Twój Urząd

Remont i wymiana nawierzchni w Humniskach

Zakończyły się prace na wymianą nawierzchni w Humniskach (Duża Strona) osiedle Widły.

W ramach zadania „Remont drogi gminnej Humniska-Górki 115535R w kilometrażu 0+395 – 0+695 w miejscowości Humniska” wykonano profilowanie oraz podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego, montaż barier poręczy na moście, zabezpieczenie i obsypanie poboczy, wykonanie zjazdów indywidualnych. Inwestycja kosztowała 653 796,91 zł,❗️ z czego 384 871,00 zł to dofinansowanie z Rządowego funduszu Rozwoju Dróg. Resztę środków dołożyła gmina.

Wideo: brzozów24.pl

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.