Twoja Gmina, Twój Urząd

Remont drogi w Turzym Polu

W miejscowości Turze Pole, trwają prace związane z przebudową drogi gminnej nr 1217, 1218. Szacunkowa wartość zadania wynosi 65701,68 zł brutto. Całość pokryta jest z budżetu Gminy Brzozów z czego 49770,10 zł brutto to środki z funduszu sołeckiego na rok 2022.

W ramach zadnia „ Przebudowa drogi gminnej nr 1217, 1218 w miejscowości Turze Pole” realizowanej w ramach umowy 214/2022 z dnia 26 sierpnia 2022, zostanie wykonana:

  • wymiana przepustu drogowego o średnicy 80 cm wykończonego elementami betonowymi,
  • montaż barierek drogowych tupu U11 na przepuście drogowym,
  • nowa nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej o długości około 160 mb i szerokości 2.6m,
  • roboty wykończeniowe w tym obsypanie krawędzi oraz dostosowanie zjazdów do posesji prywatnych.