Twoja Gmina, Twój Urząd

Remont drogi w Humniskach (Mała Strona)

W miejscowości Humniska (Mała Strona), trwają prace związane z przebudową drogi na działce gruntowej nr 440. Szacunkowa wartość zadania wynosi 204 756,87 zł brutto. Całość pokryta jest z budżetu gminy Brzozów z czego 49 770,10 brutto zł to środki z funduszu sołeckiego na rok 2022.

W ramach zadania zostanie wykonane:

  • wzmocnienie podbudowy drogi gminnej kruszywem naturalnym oraz kruszywem łamanym,
  • wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o łączonej długości 325mb i szerokości 2,5m,
  • wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego oraz dostosowanie zjazdów indywidualnych,
  • wykonanie umocnień części skarpy przydrożnej 48m2.