Szkoły, przedszkola, żłobki

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez w Gminę Brzozów w roku szkolnym 2023/2024

Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w terminie od 1 – 24 lutego 2023r. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i złożeniu wniosków w terminie 1 -10 marca 2023r. lub w przypadku  wolnych miejsc, w postepowaniu uzupełniającym- po złożeniu wniosku w terminie od 7 – 11 sierpnia 2023r.

 

Terminy rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół

obrazek

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronach internetowych szkół podstawowych.

Przepisy dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych: