Twoja Gmina, Twój Urząd

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2022 rok

W związku z zaplanowaną na dzień 6 czerwca 2023 r. sesją Rady Miejskiej w Brzozowie, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2022 r. informuje się, że mieszkańcy Gminy Brzozów mogą zabierać głos w debacie nad raportem,  po złożeniu  pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, popartego podpisami co najmniej 50 mieszkańców Gminy Brzozów. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 5 czerwca br. w  godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2022 rok <<<<<<link do pobrania <<<<<<<<<<

Dokumenty do zgłoszenia dla mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Gminy Brzozów za 2022 rok :>>>>>link do pobrania<<<<<<