Twoja Gmina, Twój Urząd

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2020 rok

W związku z zaplanowaną na dzień 30 czerwca 2021 r. sesją Rady Miejskiej w Brzozowie, podczas której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Brzozów za 2020 r. informuje się, że mieszkańcy Gminy Brzozów mogą zabierać głos w debacie nad raportem,  po złożeniu  pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie, popartego podpisami co najmniej 50 mieszkańców Gminy Brzozów. Zgłoszenie należy złożyć w terminie do 29 czerwca br. w  godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzozowie.

Raport o stanie Gminy Brzozów za 2020 rok 

Dokumenty do zgłoszenia dla mieszkańca do debaty nad raportem o stanie Gminy Brzozów za 2020 rok

Obsługa Rady Miejskiej w Brzozowie