Twoja Gmina, Twój Urząd

Przypominamy, obowiązek złożenia deklaracji do CEEB do 30 czerwca 2022 r.

Przypominamy że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez internet lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (ul. Armii Krajowej 1). Dane zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na wysłanie deklaracji właściciel/zarządca budynku ma 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.) w przypadku budynków już istniejących, w przypadku nowo powstałych budynków 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Formularz zgłoszenia  do CEEB:

Formularz A – Budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – Budynki i lokale niemieszkalne