Ochrona zdrowia

Przekazanie sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia osobistego dla OSP Przysietnica

W dniu 19 listopada br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia osobistego dla miejscowej jednostki OSP, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Nowy sprzęt strażacki rozłożony na rozległej sali.

W spotkaniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Piotr Uruski, zastępca burmistrza,
a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie Mariusz Bieńczak, komendant powiatowy PSP w Brzozowie Krzysztof Folta, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brzozowie Mariusz Fic, radni Marek Wacek
i Grzegorz Pietryka, proboszcz miejscowej parafii ks. Jan Smoła, sołtys wsi Krzysztof Zubel, przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Wanda Bąk oraz druhny
i druhowie miejscowej jednostki OSP.

Dzięki pozyskanej dotacji zakupiono: radiotelefony cyfrowe, agregat prądotwórczy, hełmy strażackie z latarenkami, kominiarki strażackie, rękawice strażackie, buty strażackie oraz ubrania bojowe. Środki na doposażenie jednostki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączna wartość zakupionego sprzętu
i wyposażenia to 51 169,76 zł, z czego 50 tys. zł pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości. Resztę środków dołożyła gmina Brzozów.

Przekazany sprzęt jak i wyposażenie z pewnością przyczyni się do gotowości bojowej jednostki OSP w Przysietnicy, zwiększając jakość realizowanych przez nią zadań, a także podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brzozów, jak również powiatu brzozowskiego.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.