Twoja Gmina, Twój Urząd

Przebudowano dwie drogi gminne w Grabownicy Starzeńskiej

Zakończyła się największa inwestycja drogowa w Grabownicy Starzeńskiej. Ponad 2 mln złotych kosztowała przebudowa dróg na działkach gruntowych nr 250 i 336  oraz nr 729/11, 730, 758, 803, 875/1. Udało się to zrealizować, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przez Burmistrza Brzozowa  z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR oraz z budżetu Gminy Brzozów.

Remont drogi na działce gruntowej nr 250 i 336 w Grabownicy Starzeńskiej obejmował odcinek 1130 mb. Droga zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości od 2,6 do 4 m, wykonano również zjazdy indywidualne z kruszywa łamanego oraz powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych i udrożnienie rowów oraz istniejącej kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania, przebudowa została również droga na działce gruntowej nr 729/11, 730, 758, 803, 875/1 o długości 660 mb. Podobnie jak wyżej, droga zyskała nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 3.2 m, wykonano zjazdy indywidualne (remont przepustów oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego) oraz częściowe umocnienie rowów i powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.

Przebudowa dróg w Grabownicy Starzeńskiej, realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia wsi popegeerowskiej – „Grabownica Starzeńska”, obejmującego łącznie trzy zadania. Przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia PGR w wysokości 1 960 000 zł.

Warto dodać, że trzecim zadaniem w ramach ww. projektu była przebudowa budynku GKS “Górnik” Grabownica Starzeńska, o której pisaliśmy TUTAJ.

 

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.