Opieka i wsparcie

Projekt pt. “GWIAZDY KARIERY”

Projekt pt. “GWIAZDY KARIERY” skierowany do kobiet powyżej 30 roku życia, realizowany jest w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

Projekt “GWIAZDY KARIERY” jest skierowany do kobiet, które są:

– w wieku 30 lat i więcej

– bezrobotne lub bierne zawodowo

– zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

– nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

5-miesięczne staże zawodowe

-szkolenia zawodowe

-szkolenia kompetencyjne

-spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem

– grupowe poradnictwo zawodowe

– pośrednictwo pracy

 

Dodatkowo zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, catering.