Ochrona zdrowia Opieka i wsparcie

Program „Profilaktyka 40 PLUS”

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy. SP ZOZ w Brzozowie, jako jedyny w powiecie take bierze udział w tym projekcie. 

Wejście do przychodni lekarskich. Nad białymi drzwiami, a także po obu bokach szyldy

Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Źródło: brzozów24.pl