Twoja Gmina, Twój Urząd

Powstanie maszt z flagą w ramach  projektu „Pod Biało – Czerwoną”

W Gminie Brzozów do końca września br. pojawi się nowy 7 metrowy maszt, na którym zawiśnie biało – czerwona flaga. Urząd dzięki licznym głosom poparcia wyrażonym przez mieszkańców  w formie online (oddano 600 głosów, co stanowi 120% wymaganej liczby głosów) otrzymał dofinansowanie na zakup i montaż masztu z rządowego programu “Pod Biało – Czerwoną”. Powstanie on przy Pomniku Pamięci Narodu „Tym, którzy życie Polsce oddali 1939-1989” znajdującym się przy aktualnie rewitalizowanym Parku Jordanowskim w Brzozowie.

Nasza gmina otrzymała środki  na ten cel  z rezerwy ogólnej budżetu państwa w łącznej wysokości 5.800 zł (100% kosztów realizacji zadania)  z programu rządowego o nazwie „Pod Biało – Czerwoną” w oparciu o umowę Nr BW-I.042.5.71.2022 z dnia 1.08.2022 r. zawartą z Wojewodą Podkarpackim. Projekt ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy Brzozów za tak licznie oddane głosy poparcia, które pozwoliły na zakwalifikowanie samorządu do programu rządowego.

Autor: UM Brzozów