Szkoły, przedszkola, żłobki

Posiłek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Końcem ubiegłego roku szkolnego rozpoczęły się prace nad nową kuchnią w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Humniskach. Kuchnia została wyremontowana dzięki dofinansowaniu z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dyrektor zespołu dzięki projektowi  uzyskał 78 449,90 zł dofinansowania,  gmina przeznaczyła na  ten cel 148 811,11 zł. Całość kwoty to 227 261,06 zł.

Kuchnia jest obiektem nowoczesnym i praktycznym. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy personelu. Wzrosła liczba dożywianych dzieci. W starej kuchni z posiłków korzystało około 50  uczniów, na ten moment z posiłków korzysta około 150 uczniów. Posiłki przygotowywane przez personel cieszą się bardzo dobrymi opiniami: są domowe, świeże i przede wszystkim zdrowe.  15 uczniów korzysta z posiłków dzięki współpracy i wsparciu MOPS .

Podziękowania od całej społeczności szkolnej dla Pana Burmistrza oraz pracowników Urzędu Gminy za wsparcie tak ważnego przedsięwzięcia.