Twoja Gmina, Twój Urząd

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej

Województwo Podkarpackie uruchomiło Portal Muzeum dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, który dostępny jest na stronie internetowej www.kresymuzeum.pl

Portal powstał w celu nowoczesnej prezentacji wyjątkowego i bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zawiera bardzo ciekawe zasoby muzealne i pamiątki dziedzictwa Kresów przetworzonych do formy cyfrowej wg najnowocześniejszych metod digitalizacji, w tym w formie 3D i obrotowej. Szczególną wartość mają przekrojowe ścieżki tematyczne, z których prezentowane są obecnie: Kresy – prolegomena; Kresy – fenomen krajobrazu; Wyznania na Kresach: Potoccy herbu Pilawa Srebrna na Kresach Rzeczypospolitej.

Ciekawą ofertą jest także Akademia Kresów oraz publikacje, archiwa, podcasty i gry o-line. Portal jako priorytetowy projekt samorządu Województwa Podkarpackiego będzie stale rozwijany. Inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpacie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.kresymuzeum.pl