Szkoły, przedszkola, żłobki

Ponad 100 tys. zł dla bibliotek szkolnych w Gminie Brzozów

Wniosek złożony przez Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”  do Podkarpackiego  Kuratora Oświaty w Rzeszowie uzyskał  akceptację Zespołu oceniającego. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Wojewoda Podkarpacki udzielił gminie Brzozów wsparcie finansowe w wysokości 83 000 zł  na zakup nowości wydawniczych – zakup książek i  wyposażenia szkolnych bibliotek oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Wraz z udziałem środków własnych  gminy w tym programie, wynoszącym 20 750 zł (20 %) łącznie przeznaczonych  na ten cel zostanie 103 750 zł. Wysokość wsparcia dla poszczególnych placówek oświatowych z gminy Brzozów uzależniona jest od wielkości placówki i wynosi od 4.000 zł do 12.000 zł.

W placówkach wychowania przedszkolnego środki będą przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat  oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

W szkołach w zależności od potrzeb środki mogą być przeznaczone:

–  na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

– zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

– zakup oprogramowania dla bibliotek,

– zakup czytników e-booków,

– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki,

– realizację działań promujących czytelnictwo.

ZEAS w Brzozowie

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.