Opieka i wsparcie

Podsumowanie projektu „DOOR TO DOOR”

obrazek

Bus koloru szarego stoi na miejscu parkingowym oznaczonym na niebiesko przed dyżym budynkiem.

Gmina Brzozów 19 listopada br. zakończyła jeden z największych projektów społecznych pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Projekt rozpoczął się 1 lutego 2021 r. i został sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

W okresie realizacji projektu z usług darmowego transportu skorzystało blisko 700 osób mających trwałe lub czasowe problemy z mobilnością. Mieszkańcy naszej gminy mogli korzystać z tzw. Taksówki Społecznej w celach zdrowotnych, zawodowych, edukacyjnych oraz w celu aktywizacji społecznej. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Brzozowa z dn. 18.11.2022 r. Gmina Brzozów będzie kontynuować realizację projektu przez okres 13 miesięcy tj. do 20.12.2023 r. Zgodnie z regulaminem zasięg terytorialny usługi transportowej obejmuje teren Gminy Brzozów, jednakże w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację kursów poza teren Gminy Brzozów.  Usługi będą świadczone w dalszym ciągu BEZPŁATNIE.

W ramach projektu dokonano również poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajdującego się na ul. Adama Mickiewicza w Brzozowie. Przekształcona część budynku została dostosowana do potrzeb niepełnosprawnego mieszkańca. W ramach remontu dokonano renowacji schodów, wejścia do budynku oraz zamontowano podnośnik, dzięki któremu osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim w bezpieczny i komfortowy sposób opuści oraz powróci do budynku. Zarówno osoba, dla której była adresowana renowacja, jak i jego rodzina oraz pozostali mieszkańcy budynku są bardzo wdzięczni Burmistrzowi Brzozowa za uzyskaną pomoc związaną z remontem.

Koszt całego projektu wyniósł  825 463,73 zł, w tym 7 780,50 zł pochodzi z budżetu Gminy Brzozów.

Gmina Brzozów w szczególny sposób dziękuje wszystkim uczestnikom naszego programu oraz osobom i instytucjom,  dzięki którym cała realizacja projektu była możliwa.

obrazek

 Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.