Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

7,6 mln zł na budowę nowych dróg i chodników

Gmina Brzozów uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na przebudowę infrastruktury drogowej

Gmina Brzozów otrzymała 7,6 mln zł na budowę nowych dróg i chodników

Wartość dofinansowania wynosi 7 600 000 złotych i jest przeznaczona na budowę nowych dróg i chodników oraz remont obecnych. Z cała pewnością otrzymane fundusze oraz planowane inwestycje usprawnią komunikację oraz zwiększą bezpieczeństwo na brzozowskich drogach.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.