Mieszkam w Brzozowie

Ograniczenia w rozkładzie jazdy

Firma „MARCEL” Sp. z o.o. Sp. k. z/s w Rzeszowie informuje, że od dnia 03.04.2021 r. do 5.04.2021 r. nie będą wykonywane kursy autobusowe na trasie Rzeszów – Brzozów – Sanok, Sanok – Brzozów – Rzeszów. 

Na podstawie art. 15n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem innymi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w związku z brakiem rentowności wykonywanych przewozów.