Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Brzozowa nr 43/2024 z dnia 20 lutego 2024r.

OGŁOSZENIE