Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej z zakresu kultury na rok 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty realizacji zadań publicznych Gminy Brzozów w 2023 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 14.04.2023 r.  o godz: 14:30.

Do pobrania:

1) Zarządzenie Burmistrza Brzozowa Nr 77/2023 z dnia 29.03.2023 r. ,

2) Formularz zgłoszeniowy.