Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie sołtysa sołectwa Turze Pole

Sołtys sołectwa Turze Pole informuje, że zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2022 odbędzie się 27 września br. tj. w najbliższy poniedziałek w Domu Strażaka w Turzym Polu o godz. 17.00.