Opieka i wsparcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 227/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 20.09.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnoprawnych z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu wsparcia Osób Niepełnoprawnych przyznanych Gminie Brzozów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 227/2021 Burmistrza Brzozowa z dnia 20.09.2021