Mieszkam w Brzozowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Administracyjnych oraz Nowych Inwestycji spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie.

PGK_Ogłoszenie_o_wszczęciu_postępowania_kwalifikacyjnego.docx

Załącznik_nr_1_-Formularz_oświadczenia.docx

Załącznik_nr_2_Kwestionariusz_osobowy.docx

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_niekaralności.docx

Załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych.docx

Załącznik_nr_5_Klauzula_informacyjna.docx