Twoja Gmina, Twój Urząd

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Brzozowa ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości w Brzozowie:

Działki ewid. nr 2193/9 o pow. 388 m2, objęta KW Nr 47863,  nr 2193/11 o pow. 352 m2, objęta KW Nr 43182 , nr 2193/13 o pow. 92 m2, objęta KW Nr 43183, tworzące kompleks funkcjonalno- użytkowy o łącznej powierzchni 832 m2, zabudowany budynkiem mieszkalnym, położone w Brzozowie przy ul. Prof. Pańki, w terenach osiedlowych, urządzonych. Teren kompleksu jest płaski, wytrasowany, z niewielką urządzoną skarpą wokół budynku, w większości utwardzony kruszywem i płytkami betonowymi, w pozostałej części pokryty trawą. Kształt kompleksu jest regularny, wieloboczny, zbliżony do trapezu.

Dojazd do nieruchomości odbywa się od strony północnej urządzonym zjazdem z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej ulicę Kwiatową.  Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz drogi dojazdowe. W bliskim sąsiedztwie działek zlokalizowane są obiekty handlowo-usługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty oświatowe. Kompleks posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej.

Zabudowę kompleksu działek ewid. nr 2193/9, 2193/11, 2193/13 stanowi usytuowany we wschodniej części wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z suterenami i ze strychem nieużytkowym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 148,80 m2 i obejmuje:

– w suterenach: korytarz, kuchnię i pomieszczenie gospodarcze z kotłownią, o łącznej powierzchni użytkowej uwzględniającej wysokość pomieszczeń ( 2,12 m) – 45,00 m2

– na parterze: wiatrołap, korytarz, 4 pokoje, kuchnię ze spiżarką oraz łazienkę z WC o łącznej powierzchni użytkowej 103,80 m2.

Fundamenty budynku i ściany fundamentowe wylewane żelbetowe. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków i z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Elewacja budynku ocieplona, pokryta zaprawą klejową i pomalowana. Stropy, schody i tarasy wylewane żelbetowe, z balustradami metalowymi. Dach czterospadowy, konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Rynny i rury spustowe metalowe. Stolarka okienna drewniana z kratami metalowymi, stolarka drzwiowa wewnętrzna i drzwi wejściowe drewniane. Wewnątrz budynku
w pomieszczeniach mieszkalnych ściany pokryte są tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowane są farbą emulsyjną, w korytarzu i na klatce schodowej częściowo pomalowane są farbą olejną, a w pokojach częściowo obłożone panelami ściennymi. W łazience ściany częściowo pokryte są płytkami ceramicznymi. Schody wewnętrzne oraz posadzka w korytarzu i w spiżarce poryte lastriko. W wiatrołapie i w łazience posadzka z mozaiki cementowej, w pokojach i w kuchni podłogi są drewniane. W suterenach ściany otynkowane są tynkiem cementowo-wapiennym i pobielone, stropy są częściowo ocieplone styropianem, posadzka betonowa, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wod.-kan., gazową, C.O.
( gazowe i na paliwo stałe), przepływowy gazowy podgrzewacz wody. Działki ewid. nr 2193/9, nr 2193/11, nr 2193/13 nie  są  objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  i  nie  została  wydana  na  nie  decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzozów działki nr 2193/9, nr 2193/11, nr 2193/13, położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 502 400,00  zł
Wadium: 50 240,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. o godzinie  09.00. w budynku Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 215, II piętro.   

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłata wadium w terminie do dnia 6 lipca 2022 r. przelewem na rachunek Gminy Brzozów Nr  86 1020 4391 0000 6502 0171 7776  PKO Bank Polski SA Oddział w Brzozowie.

Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek gminy.

  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  • Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
  • Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
  • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy.
  • Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
  • Szczegółowe informacje na temat sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Brzozowie pok. Nr 214 II p. lub pod nr telefonu (13) 43 410 15.

Burmistrz Brzozowa może odwołać  przetarg z uzasadnionej przyczyny.