Twoja Gmina, Twój Urząd

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, czyli przez internet lub w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (ul. Armii Krajowej 1). Dane zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na wysłanie deklaracji właściciel/zarządca budynku ma 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.) w przypadku budynków już istniejących, w przypadku nowo powstałych budynków 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

 

Formularz zgłoszenia  do CEEB:

Formularz A – Budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – Budynki i lokale niemieszkalne