Opieka i wsparcie

NOWY SAMOCHÓD DLA GMINY BRZOZÓW

W  ramach likwidacji barier transportowych osób z niepełnosprawnościami Gmina  Brzozów zakupiła nowy samochód  przeznaczony dla placówki rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi. Pojazd zakupiono w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- obszar D.

Cena zakupu  samochodu wyniosła 218 571 zł,  PFRON dofinansowało zakup kwotą 135 000 zł, a Gmina Brzozów  dofinansowała kwotą 83 571 zł.

Głównym celem  projektu jest zapewnienie transportu uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Starej Wsi czyli osobom dorosłym z niepełnosprawnościami. Grupą docelową jest 51 osób ze szczególnymi potrzebami zamieszkujących  w powiecie brzozowskim i sanockim. Udział w projekcie przynosi wiele korzyści dla tych osób. Organizacja dowozów uczestników mieszkających z dala od komunikacji publicznej daje jedyną możliwość uczestnictwa w terapii  w WTZ . Ponadto zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort w czasie dowozów, zwiększa mobilność uczestników.

9-cio osobowy bus przeznaczony jest do przewozu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,  w tym do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Wyposażony jest w atestowany zestaw do mocowania wózka inwalidzkiego i osoby niepełnosprawnej- szyny, pasy bezpieczeństwa, najazdy  antypoślizgowe , niezbędne oznakowanie, dodatkowe kierunkowskazy, przyciemniane szyby, co jest nie bez znaczenia dla osób ze schorzeniami okulistycznymi.

Zakupiony przez Gminę samochód  był jednym z elementów projektu. W marcu br. wykonano remont pomieszczeń sanitarnych w WTZ  na kwotę 113 655 zł,  z czego wkład własny Gminy wyniósł 22 731 zł, a dofinansowanie PFRON 90 924 zł.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.