Szkoły, przedszkola, żłobki

Nowy rok w nowej jakości

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zmiennicy od wczoraj mogą oficjalnie korzystać z nowej sali gimnastycznej. 1 września br. podczas Powiatowo – Gminnej inauguracji roku szkolnego z udziałem burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia obiektu sportowego.

W uroczystości wzięli też udział: poseł na Sejm RP Adam Śnieżek; wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski; starosta brzozowski Zdzisław Szmyd; sekretarz gminy Brzozów Waldemar Och; przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kozik; radni RM w Brzozowie na czele z przewodniczącą Dorotą Kamińską; księża; przedstawiciele:  senator RP Alicji Zając, wójta Haczowa Stanisława Jakiela, służb mundurowych; dyrektorzy gminnych oraz powiatowych  instytucji, szkół i przedszkoli; emerytowani nauczyciele; rodzice oraz dzieci.

Powiatowo – Gminną inaugurację roku szkolnego rozpoczęła msza św., a po niej uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły na część oficjalną. Tam po przywitaniu przez dyrektora szkoły Jana Piotrowskiego, głos zabrali zaproszeni goście. Gratulowali pięknej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz życzyli nauczycielom i uczniom dobrego roku szkolnego, wytrwałości i sukcesów. Ciepłe słowa skierował również burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.Młody mężczyzna w garniturze przemawia na sali gimnastycznej do mikrofonu przy mównicy.

 

Cieszę się, że dzieci mają bezpieczne i dobre miejsce do nauki i uprawiania sportu. Przekonany jestem, że sala ta będzie tętniła życiem każdego dnia i będzie przestrzenią, w którym każdy młody człowiek będzie mógł rozwijać swoje sportowe zainteresowania, ucząc się przy tym zdrowej rywalizacji, zasad fair play, współpracy w zespole oraz szacunku do kolegów, koleżanek i wychowawców. Ufam też, że będzie miejscem ważnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, integrujących całą społeczność Zmiennicy. Dziękuję za wyrozumiałość i wsparcie ze strony dyrekcji,  grona pedagogicznego oraz rodziców w czasie budowy sali gimnastycznej – mówił burmistrz.

Na zakończenie z programem artystycznym wystąpiły dzieci.

Długo oczekiwana inwestycja zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu gminy oraz dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kosztowała blisko 2 mln 700 tys. złotych (z czego prawie 750 tys. stanowi dofinansowanie). Umożliwia ona prowadzenie na najwyższym poziomie lekcji W-F dla dzieci z przedmiotowej szkoły. Sala gimnastyczna ma wymiary 25,8×12,93 m i wysokość ok. 6,5 m. Dodatkowo przylegają do niej pomieszczania szkolne tj. kotłownia dla nowo wybudowanej części, pokój dla nauczycieli z łazienką, szatnia damska i męska z łazienką, magazyn sprzętowy oraz antresola przy sali  gimnastycznej. Ponadto wybudowano łącznik z starą częścią szkoły, w którym znajdują się: toaleta dla niepełnosprawnych, WC męskie i damskie oraz winda.

W ramach zadania przebudowano również pomieszczenie hydroforni w starej części szkoły, wybudowano instalację p-poż, przebudowano infrastrukturę techniczną wokół budynku i przyłącza oraz wybudowano drogę pożarową i parking.

red.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.