Szkoły, przedszkola, żłobki Twoja Gmina, Twój Urząd

Nowy plac zabaw w Brzozowie

Na wniosek Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego powstanie nowy plac zabaw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Brzozowie. Środki zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” Moduł C. Całkowita wartość zadania to 508 950,26 zł z czego wartość otrzymanego dofinansowania wyniesie 407 160,21 zł, pozostała część zostanie pokryta ze środków budżetu Gminy Brzozów. 

 

Zdjęcia poglądowe

źródło:https://www.play-park.pl/oferta/integrado/