Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Nowe tabliczki z nazwami ulic w Brzozowie

W Brzozowie trwa wymiana tabliczek z nazwami ulic. Dzięki tym pracom, poprawi się estetyka i wizerunek miasta.

Po wymianie

Koszt zadania to blisko 70 tysięcy złotych. Prace finansowane są z budżetu Gminy Brzozów.

W najbliższym czasie zostaną odmalowane oznakowania poziome dróg gminnych, w tym przejścia dla pieszych. Planowana jest również odnowa znaków drogowych na terenie miasta i gminy. Koszt zadania wyniesie ok. 50 tysięcy złotych. Sfinansowany zostanie z budżetu Gminy Brzozów.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.