Twoja Gmina, Twój Urząd

Nowa nawierzchnia drogi w Zmiennicy

Samorząd Gminy Brzozów bardzo mocno stawia na poprawę infrastruktury drogowej. Skutecznie sięga też po środki zewnętrzne na realizację inwestycji w tym obszarze. Jednym z takich zadań jest niedawno przeprowadzony remont drogi prowadzącej do cmentarza w Zmiennicy. Środki na tą inwestycję pozyskano z Lasów Państwowych.

W ramach inwestycji wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 710 mb i szerokości 3,2 m, droga została wykończona poprzez obsypanie poboczy kruszywem oraz odtworzenie zatoki postojowej z kruszywa łamanego. Całkowita wartość zadania wyniosła blisko 500 tys. zł,  z czego prawie 400 tys. zł pochodzi z Lasów Państwowych.

To kolejna inwestycja mająca na celu poprawę jakości dróg w miejscowościach Gminy Brzozów. Wszystko to ma zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym jak i zmotoryzowanym.

 

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.