Twoja Gmina, Twój Urząd

Nowa jakość kształcenia w naszej gminie!

Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Pracy w Rzeszowie na jeden z największych projektów w zakresie poprawy jakości kształcenia w kwocie 1 649 151,83 zł. Celem projektu jest realizacja kompleksowego programu rozwojowego i objęcie wsparciem kadry pedagogicznej, uczniów oraz rodziców, a także doposażenie pracowni w szkołach.