Opieka i wsparcie Szkoły, przedszkola, żłobki

Nabór wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Burmistrz Brzozowa informuje o kolejnym  naborze wniosków do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Jest to kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina.

Młoda dziewczyna z kręconymi brązowymi włosami siedzi przy laptopie ucząc się tabliczki mnożenia

Zainteresowanych rodziców uczniów, których dzieci są członkami rodzin lub krewnymi w linii prostej (tj, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), którzy pracowali w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało w/w Przedsiębiorstwo oraz uczniów szkoły średniej, którzy ukończyli 18 rok życia, proszę o złożenie wybranych oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Brzozowie – biuro podawcze, parter, które będą podstawą złożenia wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa i ubiegania się o środki finansowe przez Gminę Brzozów.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, który przekazany zostanie dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego.

Główne cele programu to:

•    przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
•    cyfryzacja terenów popegeerowskich,
•    poprawa jakości życia mieszkańców,
•    rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Termin składania oświadczeń upływa 29.10.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 43 41 344 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

DRUKI OŚWIADCZEŃ:

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.