Twoja Gmina, Twój Urząd

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 – wydłużony termin!

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński – Gminny Komisarz Spisowy w Brzozowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Plakat promujący spis ludności. Na środku postacie rodziny: kobieta, mężczyzna, dziewczynka i straszy mężczyzna.

Rachmistrzowie będą wykonywać czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 lutego do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje dodatkowe w załącznikach.

Załącznik-nr-1-Nabór-ogłoszenie_.docx

Załącznik-nr-2-Regulamin-naboru-rachmistrzów-spisowych-do-NSP-2021_v.22.01.2021.docx

Formularz-oferta-kandydata-na-rachmistrza-spisowego-do-NSP-2021_.docx