Twoja Gmina, Twój Urząd

LXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Brzozowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzozowie Pani Dorota Kamińska zwołała na dzień 31 października (wtorek) br. LXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Brzozowie (I piętro, p. 117), ul. Armii Krajowej 1.

Porządek obrad LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Brzozowie w dniu 31 października 2023 r.

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi i wnioski do protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzednich sesji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
  do sądów powszechnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję 2024 – 2027,
  • wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Brzozowie na kadencję 2024 – 2027,
  • udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie),
  • udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny Stara Wieś),
  • udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Brzozów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025, 2026 w ramach programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dla Parafii Rzymskokatolickiej w Brzozowie),
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie),
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi),
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie),
  • zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (dla Brzozowskiego Domu Kultury),
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2024 rok (Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Brzozów),
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozów na lata 2023 – 2038,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Brzozów na rok 2023.
 1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok:
  • Burmistrza Brzozowa i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Brzozowie,
  • radnych Rady Miejskiej w Brzozowie,
  • pracowników Urzędu Miejskiego w Brzozowie i gminnych jednostek organizacyjnych.
 1. Wolne wnioski.
  • Zamknięcie obrad LXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Projekty uchwał do pobrania BIP >>>link<<<

Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie w zakładce: ,,OBRADY RADY MIEJSKIEJ’’/ na skróty/.

Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Brzozowie