Twoja Gmina, Twój Urząd

Koniec prac przy parkingu w Grabownicy

W dniu 22 listopada 2022 roku zakończono prace przy remoncie szkolnego parkingu dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej.

Rozległy asfaltowy plac. parking. W tle widać drogę, krzewy, domy oraz drzewa.

Realizacja tego zadania była możliwa po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy Brzozów i zabezpieczeniu środków finansowych przez Radę Miejską w Brzozowie na wniosek Burmistrza Szymona Stapińskiego.

Prace obejmowały montaż betonowych korytek odwadniających oraz płyt betonowych jombo zabezpieczających skarpy gruntowe. Ułożono również nowe krawężniki betonowe wzdłuż parkingu i drogi dojazdowej. Powierzchnię parkingu oraz drogę dojazdową utwardzono klińcem, na którym położono nową masę asfaltową o łącznej powierzchni 628 m.kw. Wartość prac remontowych wyniosła ponad 100 tys. zł.

“Mam nadzieję, że wykonany remont parkingu przyczyni się do usprawnienia ruchu  przy szkole oraz poprawi bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli” – powiedział Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.