Czas wolny

Konferencja na temat edukacji globalnej – Lublana

W dniu 9 listopada 2021 roku w Lublanie odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny Build European Solidarity Today (BEST) – ,,Odtwórzmy ponownie Kartę Bractwa w Europie”- edycja na lata 2020/2022.

Szkoła z Klasą - Konferencja na temat edukacji globalnej – Lublana
Fot. Fundacji Szkoła z Klasą

   Przedszkole w Grabownicy Starzeńskiej jest jedyna placówką przedszkolną w Polsce biorąca udział w tym projekcie. Koordynatorką programu jest Zofia Wojnowska. Przystąpienie do projektu miało na celu pokazanie, że nawet najmłodsi obywatele Europy, czyli dzieci w wieku przedszkolnym mogą w pełni świadomie uczestniczyć w otaczającej ich społeczności i mieć wpływ na pozytywne zmiany w nim zachodzące. Mogą także rozwijać swoje poczucie empatii, tolerancji i przyjaźni.

   Temat przewodni tegorocznej konferencji, w której nasze przedszkole reprezentowała Pani Bożena Tympalska,  brzmiał: ,,Szkoły pełnią funkcje ośrodków solidarności i dialogu w swoich społecznościach”. Spotkanie rozpoczął wykład pod tytułem ,,W czołówce: szkoła, społeczność, edukacja i aktywizm” wygłoszony przez wieloletniego działacza edukacyjnego i nauczyciela Colma Regana. Celem wykładu było zmotywowanie i zainspirowanie do dalszego angażowania się w szerzenie solidarności w otaczającej społeczności. Podczas konferencji został także omówiony potencjał ośrodków edukacyjnych i młodych ludzi we wnoszeniu pozytywnej szansy do ich lokalnych społeczności, zadbania o sposoby motywowania i zachęcania do aktywności i przyczyniania się do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Uczestnicy konferencji brali udział w warsztatach metodycznych oraz mieli szansę także na wymianę doświadczeń z kolegami z sześciu europejskich państw (Polska, Francja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Włochy). Wymiana doświadczeń miała też na celu przekazanie sobie nawzajem nowych pomysłów na to, co poprawić lub zmienić podczas realizacji projektu w bieżącym roku szkolnym.

   Konferencję zwieńczył występ młodej grupy teatralnej z Boliwii – Teatro Trono, która przedstawiła spektakl pod tytułem ,,Land without Evil” podejmujący problemy dziesiejszych społeczności na świecie takich jak  problem nielegalnej imigracji, rasizm, nienawiść i dyskryminacja. Miał on na celu uzmysłowić, że zjednoczeni ludzie zawsze przezwyciężą wszelkie ograniczenia.

   W bieżącym roku szkolnym Przedszkole Samorządowe w Grabownicy Starzeńskiej będzie kontynuowało udział w projekcie, które rozpocznie się szkoleniem w Warszawie w dniach 27-28 listopada 2021 roku.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.