Mieszkam w Brzozowie

Komunikat

W związku z nieszczelnością na sieci gazowej w Brzozowie ul. Mickiewicza 15 i ul. Boczna dz.nr 1662/8, w trybie pilnym przystąpiono do wykonania prac ziemnych, mających na celu likwidację nieszczelności na gazociągu. Wykonanie tych prac może spowodować częściowe zajęcie ulicy Bocznej na w/w działce. Po wykonaniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.