Twoja Gmina, Twój Urząd

Kolejne środki dla Gminy Brzozów

Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000 zł na realizację zadania pn.: „Korytowanie i utwardzenie placu pomiędzy Domem Strażaka a Domem Ludowym w Zmiennicy” w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”

obrazek

Projekt zakłada usunięcie warstwy ziemi, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego, ustawienie obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kotki brukowej.

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi: 31 190,83 zł

Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest przeznaczone na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.