Mieszkam w Brzozowie Twoja Gmina, Twój Urząd

Drogi jak nowe

Zakrojony na szeroką skalę remont dróg w Brzozowie, diametralnie poprawił przejazd ulicami Polną i Parkową.

Od kilkunastu lat mieszkańcy gminy Brzozów przejeżdżający przez ulice Polną i Parkową musieli przyzwyczaić się do fatalnych warunków na drodze. Katastrofalny stan nawierzchni dawał się we znaki kierowcom każdego dnia. To przecież ruchliwe trakty, przy których mieści się choćby największa w mieście szkoła. Sytuacja zmieniła się w tym roku kiedy zakończono kompleksowy remont ulic.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 115511R (ul. Parkowa – ul. Polna) w Brzozowie polegającej m.in. na:

  • przebudowie istniejącego kanału odwadniającego wraz elementami towarzyszącymi
  • wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni jezdni w systemie „w górę” (nowa nawierzchnia)
  • przebudowie istniejącej opaski jezdni z krawężnikiem;
  • budowie odcinka chodnika z przestawieniem krawężnika betonowego(odcinek na długości parku);
  • przebudowie części przelotowej istniejących przepustów drogowych ;
  • utwardzeniu nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych;
  • wykonaniu robót wykończeniowych;

Długość odcinka remontowanej drogi: 955m
Szerokość zmienna od 5,4 do 3,8

Wartość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem powykonawczy wynosi 1 085 635,71 zł.

Wartość dofinansowania to 641 323 zł. Środki wspierające tę ważną dla miasta i gminy inwestycję pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowane w/w ulice to nie jedyne drogi, które udało się zmodernizować, dzięki rządowym środkom pochodzącym z Funduszu Dróg Samorządowych. Na początku sierpnia informowaliśmy o przebudowanej ulicy Piastowej nazywanej “małą obwodnicą Brzozowa”. Koszt jej remontu to prawie 3 mln złotych. 

źródło:brzozow24.pl