Mieszkam w Brzozowie

Kolejna droga do gruntownego remontu! „Dywanik” na ul. Krętej

Kolejną drogą w Brzozowie przewidzianą do remontu w najbliższym czasie będzie ul. Kręta. Zostanie ona przebudowana, a drogowcy zamontują na niej nową nakładkę bitumiczną. Droga zostanie znacząco poszerzona. Zaprojektowano również pobocza z kruszywa na całej długości projektowanego odcinka. Powstaną asfaltowe zjazdy, wybudowane zostanie odwodnienie. W ramach wykonywanych prac, skarpę wzmocnią płyty ażurowe.

Droga błonista z dziurami między polami.

„Przebudowa ulicy Krętej w Brzozowie wraz z przebudową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej oraz budową odwodnienia”.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę drogi gminnej nr 115725R – ul. Krętej w granicach istniejącego pasa drogowego.

Na drodze gminnej nr 115725R zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, o długości 390 m i szerokości zmiennej od 3,50 m do 4,85 m i spadku jednostronnym. Dodatkowo zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m na całości projektowanego odcinka.

Ponadto zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni bitumicznej.

Dodatkowo przewidziano umocnienie skarp płytami ażurowymi 60 x 40 x 10 cm w miejscach gdzie spadek skarpy wynosi 1:1.

Wartość zamówienia wynosi: 1 127 205,22 zł netto.

 

źródło:www.brzozow24.pl