Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego w Brzozowie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzozów, w tym roku również odbędzie się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Tym razem świętować będą pary, które zawarły związek małżeński w 1974 roku. Przypominamy o konieczności dostarczenia do naszego urzędu wysłanych do Państwa formularzy zgłoszeniowych do dnia 18 marca. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał formularza zgłoszeniowego lub nie został odznaczony z okazji jubileuszu 50-lecia małżeństwa, to w wyznaczonym terminie może wystąpić z wnioskiem o nadanie medalu z okazji 50-lecia lub 60-lecia małżeństwa. Pamiętajmy, że medal jest przyznawany tylko jeden raz.