Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

 

2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju (Dz. U. poz. 2674 – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.). 

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

  • 160,60 zł(110 l x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
  • 5,84 zł(4 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
  • 58,40 zł(40 l x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

 

U W A G A !!!

W 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku. Wniosek będzie udostępniony na stronie oraz dostępny w Urzędzie Gminy po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.