Mieszkam w Brzozowie

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w sprawie limitu zużycia energii do 3000 kWh

Informujemy, że Karta Dużej Rodziny jest niezbędna, aby skorzystać z wyższych progów zamrażających ceny prądu w 2023 roku.

W tym celu, niezbędne jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. Dokumenty należy złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym, w którym gospodarstwo się rozlicza. Oświadczenie, zgodnie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, należy złożyć niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku.