Twoja Gmina, Twój Urząd

Informacja

Burmistrz Brzozowa informuje na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, że Gmina z dniem 10 maja 2023 r. przystąpiła do końcowej sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Termin składnia wniosków do 30 czerwca 2023 r.

Ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

węgiel orzech 125 t.

– ekogroszek 5 t.

Cena węgla dla gospodarstw domowych 1.869,00 zł za 1 tonę.