Mieszkam w Brzozowie

Gruntowny remont ul. Widokowej w Brzozowie

Rozpoczyna się gruntowna przebudowa ul. Widokowej w Brzozowie. Nawierzchnia zmieni się nie do poznania, podniesiony zostanie komfort przejazdu oraz bezpieczeństwo.

Droga z dziurami błonista pomiędzy nową zabudową mieszkalną.

Drogowcy wybudują nawierzchnię betonową o szerokości 6 metrów. W ramach inwestycji powstanie również kanalizacja deszczowa. Na krótszym odcinku niż droga, powstanie chodnik, a utwardzony zostanie plac parkingowy. Łączna wartość zadania wyniesie ponad 1,5 mln złotych. Środki na jego realizację pochodzić będą z rządowego programu Polski Ład oraz z budżetu Gminy Brzozów.

W planie na najbliższe miesiące jest również remont ul. Krętej.

 

źródło:brzozow24.pl