Twoja Gmina, Twój Urząd

Granty PPGR – Obowiązek złożenia oświadczenia

W związku z realizacją przez Gminę Brzozów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji  projektu grantowego, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Burmistrz Brzozowa przypomina rodzicom, (opiekunom prawnym) o konieczności złożenia oświadczenia, zgodnie z § 2 i §  3 zawartej umowy.      

Oświadczenie należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Brzozowie, ul. Tysiąclecia 29 w nieprzekraczalnym terminie 28.06.2024r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 134341344

Wzór oświadczenia do pobrania