Twoja Gmina, Twój Urząd

Gmina otrzymała 5,6 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne

5 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało tabelę z kwotami dofinansowania dla gmin w ramach tzw. uzupełnienia subwencji ogólnej, które dedykowane jest wyłącznie na wsparcie zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Grant dla Gminy Brzozów na inwestycje wodno-kanalizacyjne wynoszący 5604000 złotych

W skali całego kraju rozdysponowano łącznie 4 mld zł, z czego 1 mld na zadania wodociągowe, a 3 mld zł na zadania kanalizacyjne. W sumie wparcie otrzyma 1714 gmin. Przyznane środki mogą być wykorzystane na inwestycje w latach 2021-2024. Zdecydowanie poprawi to jakość życia mieszkańców oraz przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Inwestycje wodno-kanalizacyjne przekładają się bezpośrednio na dostęp do bieżącej wody i oczyszczanie ścieków.

Z tego tytułu, Gminie Brzozów przypadło, 5 604 000 zł na inwestycje z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

 

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.