Twoja Gmina, Twój Urząd

Gmina Brzozów w czołówce dofinansowania

𝙋𝙤𝙣𝙖𝙙 𝟭,𝟯 𝙢𝙡𝙣 𝙯ł𝙤𝙩𝙮𝙘𝙝 na program “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla mieszkańców naszej gminy.

Program finansowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Skierowany jest dla osób i dzieci niepełnosprawnych. Program ma na celu poprawę jakości życia z niepełnosprawnościami, wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb. Ponadto ma także  osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. przez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Warto dodać, że to kolejna edycja programu realizowana przez Gminę Brzozów. Więcej informacji dotyczących naboru wniosków już wkrótce.

Całość strony internetowej stanowi własność Gminy Brzozów i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to  zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.